Att dela in målgruppen i segment

Författare:

|

Datum:

|

, ,

I den bästa av världar skulle vi alla prata med varandra en och en på ett personligt sätt. Det mest effektiva sättet att bygga en relation är att se varandra. När vi marknadsför någon är det näst intill omöjligt att prata med var och en av våra potentiella och nuvarande kunder – därför klumpar vi hop dem i grupper.

Dessa grupper kallas målgrupssegment.

Vad är ett målgruppsegment?

Ett målgruppssegment är en strategisk indelning av din målgrupp. Det här gör vi för att delvis kunna utforma aktiviteter och innehåll som är anpassat efter de olika målgrupperna men även för att kunna arbeta med tekniska system, vid exempelvis annonser och e-postmarknadsföring, för att distribuera innehåll. Segmenteringen har därför både en kreativ och en teknisk funktion.

Det största misstaget som vi marknadsförare kan göra är att inte dela in målgruppen i tillräckligt olika segment. Målgruppsegmenten ska hjälpa oss att förstå att målgruppen är olika. När målgruppsegmenten är för lika, och kommunikationen mot dem är densamma, gör de inte lika stor nytta.

Typer av segmentering

Det finns många modeller för att dela in en målgrupp i flera segment. Arbetar du på ett större företag har ni förmodligen redan segment som ni arbetar efter, förmodligen har den här modellen ett tjusigt namn. Det är bra! Utgå ifrån de modeller som hela organisationen arbetar med, men var medveten om vad den innebär när du sedan tekniskt ska dela in målgruppen i dina verktyg.

Att strategiskt besluta om hur du delar in målgruppen kan du göra från tre olika perspektiv:

  • Produktkategori – Detta innebär att du definierar dina målgrupper baserat på vilken problemlösning du erbjuder kunden med hjälp av din produkt, tjänst eller service. 
  • Intressekategori – Om målgruppen har särskilda intresseområden vilka kommer vara avgörande när du bedriver dina marknadsaktiviteter kan du behöva segmentera dina kunder baserat på övergripande intresseområden. 
  • Relation – Då relationen till ditt varumärke är avgörande eller möjlighet kan du behöva segmentera på kundens relation till ditt företag/varumärke. Detta kan vara då du bedriver dina marknadsaktiviteter med syfte att stärka din varumärkesidentitet, genom exempelvis ambassadörer och/eller lojala kunder.

Förmodligen är alla dessa tre alternativ aktuella – däremot måste du besluta vilken av dem som kommer först. Det är vad som sätter tonen för hela din marknadsföring och därför kan det vara aktuellt att ta det en runda extra innan du, och din organisation, beslutar om angreppssätt.

I lucka 4 skrev jag om data. Data är vad som möjliggör segmentering. När du/ni beslutat om vilket strategiskt angreppssätt ni ska arbeta med behöver du säkerställa möjligheten att samla in data att ha som input till skapandet av dessa målgrupper i tekniska system – samt hur du ska göra det genom hela kundresan. Mer om det i kommande inlägg!

Målgruppssegmentering är bland det viktigaste vi har när vi arbetar taktiskt med vår marknadsföring. Därför kommer vi fokusera på det både i här kommer i kursen “datadriven marknadsföring” och “innehållmarknadsföring” fast med olika infallsvinklar. Glöm inte att du under december får 15 % rabatt på med koden “julkalendern”. Är du smart köper du alla tre kurser+ skill-pass då de ger dig heltäckande kunskap för att kunna ta dig an marknasutmaningar under 2023! Köper du flera kurser kan du välja kursstart.

Ett svar till “Att dela in målgruppen i segment”

  1. […] Ändå tycks det svårt att ställa om vårt perspektiv från inifrån och ut till utifrån och in. Kanske beror det på att vi inte har rätt mätpunkter för vår organisation, kanske beror det på internpolitik och dålig prioritering eller så bygger det på vår oförmåga att lära känna våra målgrupper. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *