Köpvillkor

Detta är avtalsvillkoren du godkänner för kursdeltagande för Marketing Doers av Sara Öhman AB och godkänner däri beskriven personuppgiftsbehandling.

Tillämpning

Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och Sara Öhman AB 559235-3865 (nedan benämnt ”Sara Öhman” eller ”vi”) vid anmälan till ett av Sara Öhman arrangerad föreläsning eller kurs.

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura alternativt med betalkort. Fakturering sker i samband med anmälan. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning fram till och med tjugoen (21) dagar före kursen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Vänligen observera att överlåtelse och ombokning endast gäller fram till och med sju (7) dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse måste meddelas skriftligen till [email protected] 

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig och eventuella kollegor godkänner du att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare statistik och analys av Sara Öhman AB.