Growth, typ datadrivet – eller något?

Författare:

|

Datum:

|

,

När jag la ut frågan “vilket ord använder du ofta även om du inte vet vad det betyder?” så svarade de flesta “growth”. Därför tänkte jag att vi ska börja med att reda ut begreppet.

Vad menar vi med growth? 

Oavsett om vi pratar growth mindset, growth marketing eller growth hacks när det kommer till growth inom marknadsföring så menar vi ett strategiskt angreppssätt för att bygga tillväxt. Genom arbete med tillväxt de senare åren har begreppet fått en innebörd som medför ett visst förhållningssätt till marknadsföring.

Jag tänkte att vi ska gå igenom alla vanliga begrepp med ordet “growth” i dem:

 • Growth mindset – Perspektivet
 • Growth marketing – Strategiska angreppssättet
 • Growth hacks – Metodiken
 • Growth wheels – Arbetsprocessen

Alla kommer inte hålla med mig men jag tänker ändå ge det ett försök.

Growth mindset

Vi börjar med hur du skaffar dig perspektivet som möjliggör att du ens kan arbeta med att växa något – ditt förhållningssätt till ett misstag.

En person med ett “fixed mindset” försöker bevisa att denne har rätt
En person med ett “growth mindset” tycker att ett fel är ett steg närmre svaret.

Bäst förklarar Growth Mindset drottning Carol Dweck begreppet i det här 10 minuter långa klippet.

För att nå tillväxt måste vi labba oss fram och ha lärande som mätetal. Det gör det svårt att arbeta för tillväxt i en organisation som inte anammat ett mer lärande, growth, perspektiv.

Growth marketing

Tittar du in på personer som jobbar med digital marknadsförings LinkedIn profiler så står det på förmodligen hälften av dem att de arbetar med “growth marketing”. Motsvarigt begrepp på svenska brukar vara “datadriven marknadsföring”.

Med datadriven marknadsföring menar vi att nyttja data för att kommunicera med kunderna. Dock är jag av åsikten att bara lära av datan av en aktivitet för att optimera inför nästa aktivitet inte är tillräckligt.

För att kunna jobba med growth marketing behöver du:

 1. Ett tydligt måltal att arbeta mot som visar på när en kund är lönsam
 2. System som kan samla in persondata, förstahandsdata och andrahandsdata, för att kunna skapa målgruppssegment
 3. Distributionsverktyg (ex. annonsplattformar och e-postsystem) som kan skicka ut innehåll beroende på var en kund befinner sig i sin kundresa
 4. Spårningsverktyg som (I bästa möjliga mån) kartlägger kundens kundresa före och efter köp

Growth hacks

Genomförandet av att skapa tillväxt sker genom “growth hacking” med målet att skapa ekonomisk tillväxt så snabbt som möjligt. Det behöver inte betyda att varje aktivitet behöver generera intäkt. Numer har många organisationer perspektivet att många att growth hacking även handlar om att generera så många värdefulla insikter om en kunds kundresa som möjligt.

I korta drag handlar growth hacking inom marknadsföring om att bryta ner de stora målen i mindre beståndsdelar för att klargöra vilka problem som behöver lösas för kunden, sätta upp mätetal för vad problemet innebär och sedan genom tester komma fram till vilken som är den bästa lösningen. Den bästa lösningen implementeras när det är statistiskt bevisat (ja, idealiskt i alla fall) att förändringen/aktiviteten skapar tillväxt.

Growth wheels

För att kunna arbeta mer datadrivet behöver en organisation en tydlig arbetsprocess. Många organisationer väljer därför att arbeta enligt growth wheels-modellen eftersom de anser att ett linjärt arbetssätt inte är optimerat för att generera insikter så snabbt som möjligt.

Att arbeta med growth wheels som arbetssätt handlar om att ständigt optimera aktiviteter för att uppnå målet de avser uppfylla.

Jag tycker de här bilden förklarar stegen bra.

I kommande inlägg kommer jag förklara begreppen i mer detalj.

Hur ska du ta dig an att jobba med growth? 

 1. Inse att arbeta med growth marketing börjar med ett förhållningssätt till marknadsföring. Förhållningssätt är ledningsfråga som genomsyrar hela organisationen. Sätt mindset först.
 2. Omdefiniera era mål – Fokusera på relationen till dina kunder och klargör när ert förhållande är lönsam
 3. Arbeta med att öva på att bryta ner stora aktiviteter till mindre aktiviter för att kunna utvärdera dem individuellt

Hoppas begreppet growth blir lite tydligare. Imorgon ska vi prata om att sätta mål!

.

Ett svar till “Growth, typ datadrivet – eller något?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *