5 saker att mäta i sociala medier

Författare:

|

Datum:

|

,

Sociala kanalerna förändras och vi användare med dem. Du står undrandes, mer förvirrad än någonsin, om du gör rätt saker. Kanske är det dags att kolla på något mer än följartillväxt och engagemangsgrad?

Många kreatörer skräms av siffror och tycker de begränsar kreativiteten. Jag tror det är tvärt om! Utmaningen är att det finns så mycket statistik att tolka i sociala kanaler. De flesta marknadsavdelningar hinner inte ens följa upp aktiviteten i sociala medier eftersom de har tillräckligt sjå att skapa innehåll till kanalerna.

Som om det inte vore nog med att olika plattformar presenterar olika siffror, till viss del för att profilera sig, så ändrar plattformarna hur de rapporterar statistik hela tiden. Jag har räknat fram att Meta just nu har 7 olika platser där du kan hämta statistik i olika gränssnitt.

Hur kan man ta innebörden av sociala medier på allvar om man inte prioriterar att följa upp aktiviteten? Jag förstår att det känns rörigt, men det är dags att skärpa till sig!

Att tänka på när du analyserar sociala medier

Självklart gäller samma regler för analys av sociala medier som med all annan analys – men de här sakerna kan vara värt att vara mer vaksam på.

 • Var konsekvent i vilka tal du tittar på – Utifrån din sociala media strategi bör du ta beslut för vilka tal som är viktiga i förhållande till ditt angreppssätt. Sociala medier är fantastiskt att jobba med eftersom det finns så mycket att mäta! Välj ut de tal som visar på din sanning.
 • Fler tal tar dig närmre sanningen – Sociala medier är alldeles för komplexa för att bara få fram sanningen genom ett tal. Jämför därför flera mätpunkter och koppla dem till den aktivitet du genomfört.
 • Anpassa mätintervall efter hur algoritmen bedömer ditt konto – Jag rekommendera nästan alltid att rapportera siffror veckovis eftersom plattformarnas algoritm. Om din aktivitet i sociala kanaler är för lågintensiv för att du ska få fram tillräckligt mycket data på en vecka kan du välja längre tidsintervall.
 • Olika plattformar olika tal – LinkedIn, TikTok, Instagram och Facebook kan visa talen på olika sätt. Du måste därför för varje kanal tolka talen. Varje plattform har också olika siffror de anser mer viktiga än andra, fundera på varför!

Jag ska i den här artikeln beskriva för er vilka tal jag anser mest viktiga för att avgöra kvaliteten på ett sociala media-konto, samt hur jag gör för att räkna ut talen.

De tal jag använder mig av är:

 1. Tid spenderad – Frekvens
 2. Aktiva följare – Visningsgrad hos följare
 3. Engagerade följare – Engagemangsgrad
 4. Communityts storlek – Visningsgrad icke-följare
 5. Tillväxt – Tre olika sätt beroende på tillväxtaktik

OBS! Skärmavbilderna på rapporter jag visar i exemplen nedan är från mitt eget konto en period då jag var mer aktiv i sociala medier, april 2022. Aktuella bilder hade inte varit lika pedagogiska. Alla exempel är från Instagram eftersom Instagrams statistikverktyg är mer lättillgängligt, men du kan hitta liknande siffror på andra plattformar.

1. Tid spenderad- Frekvens

Vi lajkar allt mindre men vi konsumerar mer innehåll än någonsin. Att få en användare att spendera tid med vårt innehåll är vad vi konkurrerar om. Inte bara tid spenderad i det enskilda innehållet utan även för vår sammanlagda aktivitet.

Tid spenderad i sociala medier är däremot något som du bara kan mäta för videos i flödet (ej stories/händelser). Förmodligen gör du mycket mer olika typer av innehåll än video.

För att komma närmre sanningen om tid spenderad vill jag veta hur många gånger en användare ser mitt innehåll. För att göra det jämför jag talen “exponeringar”=totalt antal visningar och “räckvidd”=unika personer nådda. Vill jag vara avancerad kan jag uppskatta att visningstiden per exponering är i snitt 3 sekunder och få fram en ungefärlig tid som en användare i snitt spenderat med mig.

Hur ökar man resultatet av frekvens? Jo, du lägger ut mer innehåll såklart!

Så mäter du tid spenderad

 • Mått: Frekvens
 • Mål: Företag: Över 5, kreatör över 10
 • Så räknar du ut: Antal exponeringar/antal nådda konton (unik räckvidd)
 • Mät-intervall: Veckovis

Exempel på hur du räknar ut din frekvens

I exemplet ovan jämför jag mitt konto med ett företagskonto. Företagskontot har lagt ut ett vanligt inlägg och 5 stories under veckan – jag har lagt ut 3 vanliga inlägg och 15 stories/dag. Dessutom har jag ett inlägg som fått stor spridning utanför min följarskara, det har även företagskontot.

Jag räknar ut frekvensen genom att ta exponeringssifran 155 100 och dela den på räckviddssiffran 12 580. Det ger mig en frekvens på 12 denna veckan. Jag tror att siffran är låg eftersom jag vid ett tillfälle nått fler konton än vanligt.

Att tänka på när du analyserar frekvens

 • Nådda konton som inte följer – Om du nått ut till många konton som inte följer dig kommer frekvensen förmodligen vara lägre än vanligt. 
 • Antal omnämningar per vecka – Vad påverkas det av? Antingen att du nått en hög grad av viralitet på dina inlägg eller så har du fått ett stort antal omnämnanden.
 • Annonserar du? – Ta reda på hur många du nått med hjälp av annonsering och räkna bort dem från exponeringar och nådda konton.

2. Aktiva följare – Visningsgrad hos följare

Eftersom vi som följare inte ger lika starka avtryck när vi följer ett konto räcker inte längre att mäta engagemangsgrad för att få en bra bild över hur väl underhållna följarna är. Vi vill istället se hur många som stannar med vårt innehåll över tid.

För att räkna ut hur många följare som stannar med oss över tid vill vi följa upp hur stor andel följare som är aktiva och ser våra inlägg. Det mest rättvisande sättet att räkna ut detta är att ta fram alla inlägg och se hur många följare som sett vardera inlägg och sedan få fram ett snitt för hur stor andel följare som sett innehållet under avsedd period. Om du inte är haj på att exportera data och räkna ut mätetalet via Excel så kan metoden vara lite krånglig. Det är därför tilläckligt bra att studera andel nådda följare veckovis.

Så mäter du aktiva följare

 • Mått: Andel följare som ser mina inlägg i snitt
 • Mål: Företag 20 %, kreatörer 40 %
  förenklad version; Företag 30 %, kreatörer 50 %
 • Så räknar du ut: Snitt nådda följare per inlägg/antal följare 
  alternativt förenklat nådda följare (senaste sju dagarna/antalet följare
 • Mät-intervall: Månadsvis

Exempel på hur du räknar ut visningsgraden

Mina senaste 10 inlägg har en följar-räckvidd mellan 1500 – 2500. Räknar jag ihop den totala räckvidden för dessa inlägg och delar det på 10 får jag ut att jag i snitt når 1983 personer. 1983/6100 följare = 0,32, alltså 32 %

Förenklade versionen; 3053/6100 = 0,5, alltså 50 %

Att tänka på när du analyserar nådda följare

 • Hur ofta postar du? – Det enklaste sättet att öka räckvidden är att posta oftare. Jämför därför med hur aktiv du varit under månaden i jämförelse med hur aktiv du brukar vara.
 • Inaktiva följare – Hur många av följare ser  inte dina inlägg? Hur många av dem kan du troligt påverka att börja se dina inlägg igen?
 • Visningsgrad av Stories – Använder du dig av Instagram och Stories kan ett tecken på din visningsgraden av Stories vara ett tydligt tecken på att du når fler av dina följare

Inaktiva följare då?

För att påverka graden av följare som ser vårt innehåll vill vi veta hur många algoritmen låter oss återaktivera. Detta är något vi behöver uppskatta men kan räkna ut med hjälp av andelen aktiva följare. Vanligt är att 70 % av ett företags följare är inaktiva och 50 % av kreatörernas. Du räknar ut det genom att ta antal följare (=100%) – Andel aktiva följare – Uppskattad % döda följare (sådana du inte ens kan nå med hjälp av annonsering, kan vara mellan 5 till 10 %)

Varför ska du bry dig om andelen inaktiva följare?

 • De som mest troligt vill se dig i ditt community – Desto snävare intresseområde eller geografiskt område som du verkar inom ju viktigare är det att återaktivera de som redan följer dig och vill se ditt innehåll
 • Vinna tillbaka intresse – Hur kan du vinna tillbaka dem? Kanske genom annonsering men ofta genom någon form av ”publikfrieri” som får större spridning och hög engagemangsgrad hos följare
 • Kanske behöver du inte bry dig? – Har du bytt livsstil? Pratar du om sådant du inte pratade om tidigare? Det är en naturlig sak att följare tappar intresse efter en tid, och inte ens ser dig tillräckligt väl för att välja att avfölja dig. Vissa brukar ”rensa” bland inaktiva följare för att öka relevansen på sitt konto (ej rekommenderat av Instagram)

3. Engagerade följare – Engagemangsgrad

Såklart är interaktioner från följare guld. Det avgör kvalitén på hela vårt konto. Med interaktioner menas inte bara likes utan även kommentarer, delningar och i vissa fall även interaktioner med dekaler, tidigare brukade vi bedöma engagemangsgraden bara på antalet likes.

Anledningen till att det tidigare vanligaste sättet att mäta engagemangsgrad var att jämföra antalet likes med antalet följare var att detta var det enda som vi kunde se publikt med kontot. En mer rättvisande metod är att jämföra de som sett inlägget med de som interagerat med det. Det ger oss bättre insikt om hur vi kan jobba med vårt konto både för att öka engagemangsgrad men även visningsgrad.

Eftersom det är vanligt att algoritmen distribuerar vårt innehåll till de som inte följer oss behöver vi även fundera om vi vill jämföra det totala interaktionstalet eller endast studera de som nåtts av vårt innehåll och följer oss redan. Det är nämligen mindre troligt att de som ser vårt innehåll och inte följer oss kommer interagera med vårt innehåll. För att kunna ta beslut om vilket innehåll vi ska göra mer av mot våra följare rekommenderar jag att endast jämföra interaktioner följare och räckvidd följare.

Återigen; Denna metod är tidskrävande om du inte arbetar med att exportera data till Excel, därför är det ok att jämföra enligt den förenklade metoden.

Så räknar du ut engagemangsgrad

 • Mått: Andel konton som interagerat av följare
 • Mål: Företag 5 %, kreatörer 10 %
  Förenklat; Företag 10 %, kreatörer 20 %
 • Så räknar du ut: Snitt interaktioner per inlägg/snitt nådda följare per inlägg
  Förenklat; Engagerade följare (7 dagar)/nådda följare (7 dagar)
 • Mät-intervall: Månadsvis

Exempel på hur du räknar ut engagemangsgraden

Mina senaste 10 inlägg har mellan 180 – 411 interaktioner. Räknar jag ihop den totalt antal interaktioner för dessa inlägg och delar det på 10 får jag i snitt 246 interaktioner per inlägg. Delar jag detta på snittantalet aktiva följare under perioden ser uträkningen ut enligt döljande 246/1983= 0,124 alltså 12,4 %.

Att tänka på när du analyserar engagemangsgraden

 • Vilken typ av inlägg har du gjort? – Har du gjort en stor andel inlägg för uppmärksamhet eller aktivering/konvertering kommer engagemangsgraden förmodligen vara lägre. Även Reels/filmrullar kan dra ned den genomsnittliga engagemangsgraden då du inte interagerar i samma grad med video
 • Vilka ämnen har du pratat om? – Försöker du vänja dina följare vid nya ämnen? Ja, då tar det förmodligen ett tag innan de är tillräckligt insatta för att engagera sig.
 • Hur ofta har du gjort inlägg? – För ofta eller för lite? Balansen är svår att hitta, men engagemangsgraden påverkas om du hamnar utanför det ideala  spannet för dig

4. Community storlek – Visningsgrad icke-följare

Om du vill komma igång med social search och arbeta mer med intressegrafen kanske detta är ditt viktigaste mätetal – att veta hur många ditt innehåll rekommenderas till!

Numer visar flera plattformar fördelningen följare-icke följare mer tydligt, framförallt Instagram. Facebook har statistiken fortfarande gömd i gamla verktyg som låter dig se talen först när du exporterat datan. Tyvärr gör inte LinkedIn det ännu, men dagen de gör det kommer du ha så mycket bättre insikter om hur du kan jobba med LinkedIn.

Hypen är total så kom igång redan idag. Det är superlätt.

Så mäter du visningsgrad icke-följare

 • Mått: Andel nådda konton som inte följer
 • Mål: Företag 60 %, kreatörer 30 %
  Så räknar du ut: Nådda konton som inte följer/antal nådda konton
 • Mät-intervall: Veckovis

Exempel på hur du räknar ut communityts storlek

Av de 12 310 konton jag har nått så följde inte 9 257 personer mig. 9 257 / 12 310 = 0,75, alltså 75 %. Notera; Jag hade en låg andel aktiva konton vilket gör att andelen icke-följare bör vara högre. 

Att tänka på när du analyserar communityts storlek

 • Hur många communities ”rankar” du i? – Jag förespråkar %-andel istället för att räkna på antal, men i det här fallet kan vara bra att jämföra även antalet vecka för vecka
 • Hur många communities ”rankar” du i? – Det tar tid att jobba upp trovärdigheten för ”interest graph”. Uppskattningsvis kan den hantera ditt konto i ca tre områden, beroende hur aktiv du är.
 • Har du varit intern eller extern? – Arbetar du för att engagera dina aktiva följare kommer graden av nådda icke-följare vara lägre, eftersom innehålls-typen skiljer sig åt
 • Hur mycket är räckvidden värd? – Exponeringar-icke följare på vanliga inlägg är idag mer sällsynt än exponering-icke följare på Reels/filmrullar. Vanliga inlägg är därför mer värda en Reels. 

5. Tillväxt – Tre sätt att mäta på

Att få nya individer som är intresserade av att “prenumerera” på vårt innehåll är såklart vad vi önskar av vår närvaro i sociala medier. Det ger oss möjlighet att nå ut oftare till fler!

Däremot finns det flera olika sätt som hjälper dig att studera tillväxten för ditt konto. Vilket av dem du väljer beror på hur du taktiskt arbetar med din kanal.

Se efter vilket av dessa alternativ som passar dig bäst!

Alternativ 1 – För dig som arbetar med intressegrafen

 • Mått: Nya följare av nådda ickeföljare
 • Mål: Företag  0,5 %, kreatörer 3 %
 • Så räknar du ut: Totalt antal nya följare / nådda icke-följare
 • Mät-intervall: Månadsvis
 • Nackdel: Hög viralitet gör siffrorna missvisande

Alternativ 2 – För dig som nätverkar

 • Mått: Andel följare av profilbesökare
 • Mål: Företag  5 %, kreatörer 10 %
 • Så räknar du ut: Totalt antal nya följare / Profilbesök under period
 • Mät-intervall: Månadsvis
 • Nackdel: Driver du trafik till profil (ex för klick) blir siffran missvisande

Alternativ 3 – För dig som är mer aktiv i andra kanaler

 • Mått: Totalt antal nya följare
 • Mål: Företag  0,1 %, kreatörer 1 %
 • Så räknar du ut: Procentuell tillväxt jämfört med föregående period
 • Mät-intervall: Månadsvis
 • Nackdel: Hur hamnade de där? Svårare att ta beslut på

Vill du fördjupa dig ytterligare i analys av dina kanaler?

Analys är mitt hemmaviste och därför kommer jag under min föreläsningsserie gå igenom hur du analyserar flera typer av marknadsföring. Köp mitt skill-pass för att få tillgång till samtliga 22 föreläsningar under våren. Du kan välja att vara med live eller kika på dem i efterhand! “julkalendern” ger dig fortfarande 15 % rabatt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *